4 Cara Promosi Affiliate Melalui Facebook

Facebook adalah sebuah social networking. Kini ramai yang telah mempunyai akaun facebook. Namun, tidak ramai orang yang betul-betul memanfaatkan facebook bagi menjalankan perniagaan internet. Antaranya adalah cara mempromosikan affiliate.

Cara promosi pertama adalah share link di wall. Cara ini dengan membuat copy-and-paste link referral anda di status facebook. Cara ini, rakan-rakan anda akan melihat status anda, kemudian mungkin akan klik link dan mendaftarkan nama mereka.

Contoh Share Link

Namun, Awas. Jangan melakukan Spam. Cara spam adalah copy-and-paste link secara merata-rata tempat, di wall orang lain, di fanpage orang lain dan group orang lain. Tindakan tersebut boleh menyebabkan pemiliknya marah dan akan menjatuhkan reputasi diri anda sendiri.

Cara promosi kedua adalah upload gambar ke facebook. Anda boleh menggunakan gambar-gambar berkaitan produk affiliate. Selepas upload gambar, anda boleh mengisi description gambar dan meletakkan link. Setiap gambar, rakan-rakan anda boleh memberi komen.

Contoh gambar yang telah di upload setahun lalu

Gambar di facebook juga mempunyai fungsi tag. Namun, Awas. Jangan tag kepada sesiapa sahaja kerana ia dianggap Spam. Anda hanya tag pada rakan-rakan yang betul-betul dikenali sahaja untuk tujuan promosi dan membuat rakan anda mengeluarkan persoalan terhadap anda.

Cara promosi ketiga adalah upload video. Upload video adalah sama konsepnya dengan upload gambar. Anda boleh meletakkan description dan link pada video.

Cara promosi keempat adalah menulis note di facebook. Ini bagi orang yang tidak memiliki blog dan tidak dapat mempromosi dengan blog. Menulis note dapat menyapaikan maklumat kepada rakan-rakan yang lain dan boleh disebarkan dengan fungsi share.

Contoh Facebook Note

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *